Bostøtte

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 
 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Boligtjenesten, Stjørdal rådhus, Kjøpmannsgata 9
Telefon: 74 83 35 00
 
Postadresse: Stjørdal kommune, Boligtjenesten, postboks 133, 7501 Stjørdal
 

Sjekk om du kan få bostøtte

Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i neste måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 
 
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   
 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 
 
 

Regelverk

Kontakt

Mari Anne Brandsæter
Konsulent
E-post
Telefon 969 41 484
Siv Johnsen Eriksen
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 479 74 026

Åpningstider

Telefon: 08:00 - 15:00 mandag - fredag

Besøk: 10:00 - 14:00 mandag - fredag

Adresse

Besøksadresse: Stjørdal rådhus, Kjøpmannsgata 9

Postadresse: Stjørdal kommune, Boligtjenesten, postboks 133, 7501 Stjørdal

Kartpunkt