Innvandring og integrering

Innvandring og integrering

En oversikt over de viktigste tjenestene innen innvandring og integrering i Stjørdal finner du ved å følge aktuelle lenker.

Integreringsenheten

Introduksjonsprogrammet

Beskyttelse for flyktninger

Migrasjonshelsetjenesten

 

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

Utlendingsdirektoratet

 

Andre lenker:

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Rett til helsehjelp for flyktninger

Helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere. Helsedirektoratet

Selvhjelpsbrosyrer på ulike språk