Flere kan få bostøtte

Som følge av koronapandemien har Stortinget besluttet å øke bostøtten i perioden april til oktober 2020. Det betyr to ting: 

  1. Du som mottar bostøtte i dag og som har høye boutgifter, vil få omkring 600 kroner mer i bostøtte per måned ut oktober. 
  2. Inntektsgrensene har blitt høyere, slik at flere kan søke om bostøtte. Sjekk om du kan få bostøtte

Her finner du mer informasjon om at flere kan få bostøtte

Bostøtte

Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 
 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Servicetorget, Stjørdal rådhus, Kjøpmannsgata 9
Telefon: 74 83 35 00
 
Postadresse: Stjørdal kommune, Servicetorget, postboks 133, 7501 Stjørdal
 

Sjekk om du kan få bostøtte

Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i neste måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 
 
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   
 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 
 
 

Regelverk

Åpningstider

08:00 - 15:00 mandag - fredag

Adresse

Stjørdal rådhus, Kjøpmannsgata 9

Kartpunkt

Kontakt

Rita Synnøve Berg
Saksbehandler
E-post
Telefon 74 83 35 00
Grethe Anita Haugan
Saksbehandler
E-post
Telefon 73 81 01 62
Eva Buan
Konsulent
E-post
Telefon 74 99 23 09