Flyktningstjenesten

Flyktningstjenesten

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten arbeider aktivt oppsøkende før og etter bosetting.
Du kan også selv ta kontakt med servicetorget.

Tildeling/hjelp til anskaffelse av bolig.
Hjelp til godkjenning av kompetanse.
Utarbeiding og oppfølging av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med skoleverk og NAV.
Tilrettelegging av møteplasser mellom flyktninger og lokalbefolkning i samarbeid med kommunens Enhet kultur og frivillige aktører. 
Samarbeid med skoler, lag og organisasjoner for å motvirke fremmedfrykt og diskriminering.
Hjelp til å ivareta egen kultur og religiøs trosutøvelse.
Bistand i asylsaker, søknad om familie-gjenforening og frivillig tilbakevending.

Målgruppe
Flyktninger, asylsøkere og familie-gjenforente som bosettes etter avtale mellom kommunen og IMDI. Arbeidsinnvandrere med behov for råd og veiledning i ankomstfasen.

Pris
Tjenesten er gratis.
Utgifter til oversettertjenester må dekkes selv av arbeidsinnvandrere og familie-gjenforente med norske statsborgere.

 

Samarbeidspartnere

Kontakt

Servicetorget
Servicetorget
Telefon 74 83 35 00