Integreringsenheten

Integreringsenheten

Integreringsenheten arbeider aktivt oppsøkende før og etter bosetting.
Du kan også selv ta kontakt med oss via servicetorget.

  • Tildeling/hjelp til anskaffelse av bolig.
  • Hjelp til godkjenning av kompetanse.
  • Utarbeiding og oppfølging av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med skoleverk og NAV.
  • Tilrettelegging av møteplasser mellom flyktninger og lokalbefolkning i samarbeid med Etat kultur og frivillige aktører.
  • Samarbeid med skoler, lag og organisasjoner for å motvirke fremmedfrykt og diskriminering.
  • Hjelp til å ivareta egen kultur og religiøs trosutøvelse.
  • Bistand i asylsaker, søknad om familie-gjenforening og frivillig tilbakevending.

Målgruppe

Flyktninger, asylsøkere og familie-gjenforente som bosettes etter avtale mellom kommunen og IMDI. Arbeidsinnvandrere med behov for råd og veiledning i ankomstfasen.

Pris

Tjenesten er gratis.
Utgifter til oversettertjenester må dekkes selv av arbeidsinnvandrere og familie-gjenforente med norske statsborgere.

 

Samarbeidspartnere

Kontakt

Servicetorget
Telefon 74 83 35 00