Booking og leie

Booking og leie

Her finner du informasjon om leie av kommunale idretts- og uteanlegg, samt registrering av arrangement.

Leie av anlegg

Sesongleie

Her søker du om treningstid i de kommunale idrettsanleggene sesongen 2020/2021.
Søknadsfrist: 10. mai 2020.
Utfylt søknadsskjema sender du til: postmottak@stjordal.kommune.no

Idrettshaller - søknad om leie

Uteanlegg - søknad om leie

Svømmehall - søknad om leie

 

Betalingssatser for leie:

For sesongleie eller leie til arrangement gjør du en avtale ved å sende en epost til idrett@stjordal.kommune.no. Hvis du leier i forbindelse med et arrangement, må du også registrere arrangementet. 

Har du spørsmål om booking og leie send oss e-post eller ring på telefon 74 83 35 00.