Program 17. mai 2021

Program 17. mai 2021

Stjørdal kommune følger smittevernreglene som er pålagt av helsemyndighetene. Alle må holde minimum 1 meters avstand ved deltakelse på arrangement 17. mai.

STJØRDAL

08.00  Salutt fra Værnes ved HV-12         

08.00  Speiderne heiser flaggene ved Stjørdal rådhus
           Halsen musikkforening spiller

08.30  Halsen musikkforening spiller og marsjerer i sentrum     

09.30  Bekransning av Ole Vigs statue ved Ann Kristin Geving
           Halsen musikkforening og Halsen skolekorps spiller

09.45  Bekransning av eidsvollsmannen P.J. Ertzgaards bauta ved Værnes kirke, ved Kari Løkholm
           Haraldreina og Kvislabakken skolekorps spiller
           Ord for dagen ved sokneprest i Stjørdal, Per Anton Leite     

10.00  Halsen musikkforening og Halsen skolekorps spiller ved Stjørdal bosenter og Halsen sykeheim. 
           Halsen musikkforening spiller etterpå ved Fosslia omsorgssenter

11.00  Hell cruisers og Stjørdal veteranklubb kjører kortesje i deler av kommunen

11.00  Værnesregionen brann- og redningstjeneste kjører kortesje i deler av kommunen

12.03  Hele landet synger «Ja vi elsker»

12.30  Armada fra småbåthavna med Stjørdal båtforening i samarbeid med Malvik og Stjørdal seilforening

13.30  Værnes flyklubb utfører formasjonsflyging over Stjørdal

15.00  Russen kjører rundt i sentrum
           Det er ikke mulig å samle russekort i år av smittevernhensyn
 

  • Tale for Kongen ved elever fra 5.trinn Fosslia skole
  • Tale for dagen ved Lillian Balsvik
  • Tale ved rødrusspresident Magnus Vikan Trettenes
  • Oppvisning av Stjørdal drilltropp 

Talene og oppvisningen av Stjørdal drilltropp, kan du se på våre nettsider fra morgenen på 17. mai.

 

HARALDREINA

10.10  Haraldreina og Kvislabakken skolekorps spiller på Hognesaunet

10.45  Skolekorpset spiller på Prestmoen

KVISLABAKKEN

13.30  Haraldreina og Kvislabakken skolekorps spiller ved Kiwi Holmen

14.00  Skolekorpset spiller i Nordlandsfeltet

SKATVAL

09.00  Skatval hornmusikklag spiller på nordbygda

12.00  Bekransning av Jon Hammers bauta på kirkegården.
           Skatval hornmusikklag spiller «Ja vi elsker» og «Fedrelandssalmen» med Maren Moksnes som solist. 
          Tale ved Gunnar Bremset

13.00 Program ved Skatval bosenter
          Tale fra 7. trinn ved Linnea Styrvoll og Erle Dyngeland.
          Årets hovedtaler og konferansier er fra 50-års jubilanten Skatvalsrevyen, representert ved Rolf Fiskvik og Knut Kvarving. 
         Skatval hornmusikklag spiller, og Maren Moksnes er forsanger til «Ja vi elsker».
         Skatval skolemusikk spiller kjente og kjære sanger.

HEGRA

08.00  Salutt fra Knottbakkan

11.15  Tale og kransnedleggelse ved krigsminnesmerket Hegra kirke ved Rachel Johansen, rektor Hegra Ungdomsskole.
           Andakt ved prest Jørgen Setran
           Hegra hornmusikklag og Hegra skolemusikk spiller

12.00  Markering av dagen ved Hegra bosenter 
           Tale ved Rachel Johansen, rektor Hegra Ungdomsskole
           Andakt ved prest Jørgen Setran
           Hegra hornmusikklag og Hegra skolemusikk spiller

Hegra hornmusikklag spiller i bygda etter det offisielle programmet.

SKJELSTADMARK

Skjelstadmark hornmusikklag spiller i bygda i løpet av dagen.                                                        

FLORA

Det blir ingen offisiell markering i Flora i år.

FORRADAL

Det blir ingen offisiell markering i Forradal i år.

SONA

Det blir ingen offisiell markering i Sona i år.

LÅNKE

Kun digital markering.    

Bekransning ved Lånke kirke med tale for dagen av Kristine Setran. Arrangementet blir filmet, og kan ses digitalt på Facebookarrangementet «17. mai Lånke» fra klokken 9.00 på 17.mai. 

Lånke musikkforening spiller i bygda.

ELVRAN

11.45  Utendørs markering ved Elvran kapell
           Bekransning av Johan Halvdan Olsens grav
           Tale for dagen av bygdas 7. klassinger
           Lånke musikkforening spiller

12.45  Bil-kortesje
          Alle doninger er velkommen. Hest kan også forekomme. Turen går en runde i bygda.

 

Hovedkomitèen for 17. mai i Stjørdal ønsker alle en hyggelig dag!