"Peripatos"

"Peripatos"

KORIS - Peripatos logo - Klikk for stort bilde
Peri = gå                                                                         
Patos = handler om å vekke følelsene hos tilhørerne av en tale.

«Forståelsen skjer hos tilhørerne når talen vekker følelser i dem. Vi bedømmer jo ikke tingene på samme måte når vi er tverre som når vi er glade, ser ikke saken i samme lys når vi er vennlig stemt som når vi har motvilje mot noen.»

- Aristoteles

Peripatos var den offentlige gangveien som Aristoteles og elevene vandret på mens han underviste.

KORIS - Peripatos Akropolis - Klikk for stort bilde 

Prosjektets rammeverk er Tre stier, som utvikles i et lokalsamfunn som er under forandring.
Kunsten deltar aktivt i stedsutviklingen for (og oppnå forandringen med) å utfordre og endre stedets nye identitet.
Et bruker-medvirknings prosjekt, med lokale stifinnere i et møte med kunst i offentlig rom.

 

Kontaktinfo