Friluftsområder langs sjøen

Friluftsområder langs sjøen

Hva vil du bruke friluftsområdene til? Vi har en spørreundersøkelse om Storvika, Naustberget, Molovika, Holmberget som vi håper du vil svare på.

Kommunen eier noen områder ved sjøen i sentrum i Stjørdal, som vi vil skal bli enda bedre for alle å bruke, året rundt.

Du kan se områdene på kartene i spørreundersøkelsen. Vi håper du kan hjelpe oss å svare på noen spørsmål og si hva du mener, sånn at vi kan starte arbeidet sammen.

Når du kommer med forslag, husk at områdene skal være åpne, tilgjengelige og gratis for alle å bruke. Vi skal ta vare på naturen og legge til rette for fysisk aktivitet og rekreasjon. Det er opp til deg å komme med forslag, og vi er veldig glade for at du tar deg tid til å hjelpe oss. Undersøkelsen tar ca. 6 minutter. 

Gå til spørreundersøkelsen