Kulturprisen

Kulturprisen

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Stjørdal kommune.  

Kulturprisen kan tildeles en person, en organisasjon eller en gruppe personer.


Foreslå kandidater til kulturprisen

Det er anledning for alle å sende inn forslag på kandidater. 

Frist for å sende inn forslag på kandidater til Stjørdal kommunes kulturpris er 1. oktober
Alle forslag blir behandlet konfidensielt.

Send ditt forslag med begrunnelse til: postmottak@stjordal.kommune.no
Forslag kan også sendes per post til:
Stjørdal kommune
postboks 133
7501 Stjørdal

Alle