Odd Håves Minnefond - stipend

Odd Håves Minnefond - stipend

Stipendet deles ut til unge, lovende sang- og musikkutøvere i Stjørdal kommune. Søknadsfrist annonseres i lokale medier i november hvert år.

Utdelingen skjer i forbindelse med den årlige julekonserten i Hegra kirke med Hegra Hornmusikklag.

2001      Roar Nygård
2002      Bjørn Vevang
2003      Torunn Avelsgaard Lien
2004      Anders Kristiansen
2005      Stjørdal kulturskole
2006      Ingen utdeling
2007      Geir Ulseth
2008      Tuva Hatlelid Mortensen
2009      Jannicke Knudsen
2010      Operaskolen, Steinvikholm Musikkteater AL
2011      Elvin Anders Venæs
2012      Ola Volden Lauvås
2013      Margido Kristoffersen
2014      Kine Sandtrø
2015      Even Hembre
2016      Sofie Venæs
2017      Ole Martin Rosvold Haugen
2018      Bjørnar Moe
2019      Emil Solvold Beitland
2020      Haakon Ertsgaard