Tilskudd kultur og idrett

Tilskudd kultur og idrett

 

Generelle bestemmelser

Forskrift for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune (PDF, 636 kB)   
 

Bestemmelser for de enkelte ordningene

Retningslinjer for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune (PDF, 148 kB)
 

Gjeldende tilskuddsordninger 

Retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du ved å trykke på lenkene. 

Driftstilskudd kultur og idrett - søknadsfrist 15.april

Prosjekttilskudd kultur og idrett - søknadsfrist 1.mai og 1.oktober

Etableringstilskudd kultur og idrett -  du kan søke hele året  

Nærmiljøtiltak - du kan søke hele året  

Kontingentkassa - du kan søke hele året  

Spillemidler  

Momskompensasjon 
Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Tilskuddsportalen 
Portalen er gratis å bruke for frivillige organisasjoner i Stjørdal kommune.

Trenger du ellers råd og tips - ta kontakt med Joachim Balstad Engan

Fra kommuneplanens samfunnsdel: «Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet»  «Kultur, idrett og aktivitet i Stjørdal skal ha gode vilkår for vekst og utvikling»