Tilskudd kultur og idrett

Tilskudd kultur og idrett

Stjørdal kommune har endret noe på tilskuddsordningene fra 1. januar 2021. 
Nederst på sida finner du informasjon om nasjonale tilskuddsordninger som også kan være aktuelle.   

Generelle bestemmelser

Forskrift  for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune  fra 01.01.2021 (PDF, 136 kB)   

Bestemmelser for de enkelte ordningene

Retningslinjer for tilskuddsordninger kultur og idrett i Stjørdal kommune fra 01.01.2021 (PDF, 148 kB)
Som en overgangsordning er søknadsfristen for driftstilskudd satt til 1. mai for 2021. Fra 2022 vil søknadsfristen bli 15. april. 

Tilskuddsordninger som gjelder fra 1. januar 2021


Retningslinjer og elektronisk søknadsskjema finner du ved å trykke på lenkene. 

Driftstilskudd kultur og idrett - søknadsfrist 1. mai  2021     Ny ordning fra 2021

Prosjekttilskudd kultur og idrett - du kan søke hele året i 2021   For prosjekt/arrangement  1. januar - 30. juni 2022 er søknadsfristen 1. november 2021! 

Etableringstilskudd kultur og idrett -  du kan søke hele året   Ny ordning fra 2021

Nærmiljøtiltak - du kan søke hele året  Ny ordning fra 2021

Kontingentkassa - du kan søke hele året  

Spillemidler  
  Søk også i databasen    Tilskuddsportalen  Gratis å bruke for frivillige organisasjoner - Stjørdal kommune abonnerer


Trenger du ellers råd og tips - ta kontakt med Joachim Balstad Engan eller Astrid Vikaune

Ungdomsrådets midler  Ungdomsrådet deler ut midler etter søknad, i hovedsak ut til ungdomsstyrte aktiviteter.  

Momskompensasjon  Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Krisepakker for frivillige lag og organisasjoner Stimuleringsordninger og krisepakker i forbindelse med Covid 19.

Fra Kommuneplanens samfunnsdel: «Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet»  «Kultur, idrett og aktivitet i Stjørdal skal ha gode vilkår for vekst og utvikling»