Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

Søknadsfrist: 1. september.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner