Prosjekttilskudd kultur

Prosjekttilskudd kultur

Tilskuddsordningen skal sikre et bredt spekter av arrangementer. Du kan søke om prosjektmidler gjennom hele året.

Søknadsskjema for prosjekttilskudd kultur 

Hvem kan få prosjekttilskudd?

Lag/organisasjoner, prosjektorganisasjoner, samarbeidsgrupper, enkeltpersoner, offentlige og private institusjoner.

Hvilke prosjekter kan få prosjekttilskudd?

  • Tidsbegrensede prosjekter/aktiviteter/tiltak/arrangement m.m. i Stjørdal kommune som ikke defineres som ordinær drift av organisasjonen.
  • Kulturelle aktiviteter, arrangement og prosjekter som synliggjør kulturelt mangfold.

Hvilke prosjekter kan ikke få prosjekttilskudd?

  • Idrettsstevner og konserter anses som ordinær drift av henholdsvis idrettslag og kor/korps. Slike arrangement må ha et særskilt innhold eller organisering for å få prosjekttilskudd.
  • Det gis fortrinnsvis ikke tilskudd til utstyr/vedlikehold.

Ved behandling av søknadene legges det vekt på:

  • Tiltak for, av og med barn og unge.
  • Nyskaping, kunnskap og samarbeid på tvers
  • Arbeid med inkludering av flerkultur, mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med andre behov for særskilt tilrettelegging.
  • Kultur som helsefremmende aktivitet

Det forutsettes at arrangementene annonseres som åpne for alle. Hvis søknaden innvilges, skal det komme fram i annonsemateriell o.l. at kommunen har støttet arrangementet.