Prosjekttilskudd kultur

Prosjekttilskudd kultur

Tilskuddsordningene for kultur og idrett i Stjørdal kommune er under revisjon.

Nye retningslinjer og søknadsskjema vil være klare i løpet av februar 2021 etter planen.  

Så følg med.....


Kontaktinfo