Spillemidler

Spillemidler

Søknadsprosessen

  • Ta kontakt med Joachim Engan så tidlig som mulig i søknadsåret for informasjon. Søknad om spillemidler kan være en langvarig prosess.
  • 1. september: Frist for søknad om forhåndsgodkjenning av anlegget.
  • 1. november:  Frist for innlevering av søknad om spillemidler.
  • Innen 15. desember: Søknad blir tatt inn i plan for idrett og fysisk aktivitet i Stjørdal kommune
  • 15. januar: Alle søknader  blir oversendt til Trøndelag fylkeskommune.
  • Juni/juli: Tildeling av midler i Trøndelag.


Alt du ellers trenger av info finner du på anleggsregisteret.no
 

Spørsmål om ordningen


Joachim Engan