Ungdomsrådets midler

Ungdomsrådets midler

Ungdomsrådet deler ut midler etter søknad. Midlene deles ut i hovedsak ut til ungdomstyrte aktiviteter.  

partallsår fordeler Ungdomsrådet 50 000 kroner til lag og organisasjoner ut fra innkomne søknader.

oddetallsår fordeler Ungdomsrådet 30 000 kroner til lag og organisasjoner ut fra innkomne søknader. 20 000 kroner går til studietur, kurs eller annen relevant kompetanseheving for medlemmene i Ungdomsrådet. 

Hvem kan søke?

Lag, foreninger og egenstyrte, kreative krumspring oppfordres til å søke.

Søknadsfrist

1. desember hvert år.

Hvordan søke

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av tiltaket samt budsjett. Søknaden sendes til:

postmottak@stjordal.kommune.no 

Merk e-posten/søknaden: "Søknad Ungdomsrådet" i emnefeltet.