Skjenke- og serveringssteder blir anbefalt å registrere kontaktinformasjon til gjester

Bevilling for salg, servering og skjenking