Etablererprøven

Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Hvor tar du prøven?

I servicetorget på Stjørdal rådhus, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal.

Gjennomføring av prøven

  • Avtal tid på forhånd. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 74 83 35 00 eller e-post: sentralbord@stjordal.kommune.no
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).
  • Det koster 400 kroner per prøve. Du kan betale med bankkort eller vipps.
  • Prøven er en elektronisk flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok.
  • Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN.no.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Nyttig informasjon

Les mer om Etablererprøven (vinn.no)

Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted (lovdata.no)

Kartpunkt