Kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven

Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub og en for skjenkekontrollører.

Hvem må ta kunnskapsprøven?

Alle styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven. Det gjelder også kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll.

Hvor tar du prøvene?

I servicetorget på Stjørdal rådhus, Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal

Gjennomføring av prøvene

  • Avtal tidspunkt på forhånd. Ta kontakt med Servicetorget på telefon 74 83 35 00 eller e-post: sentralbord@stjordal.kommune.no
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).
  • Det koster 400 kroner per prøve. Du kan betale med bankkort.
  • Prøven er en elektronisk flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk, men det kan brukes ordbok, som vi har til utlån.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Hva er pensum?

Pensum for salgsbevilling

Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Pensum for skjenkebevilling

Du må også kjenne til Alkohollovens øvrige bestemmelser.

Pensum for skjenkekontrollører

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken og annet materiell kan du kjøpe på nettsiden til VINN.no.

Kursbevis

Alle som består kunnskapsprøven får et kursbevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid.