Salgs- og skjenketider

Salgs- og skjenketider

Salgsbevilling

Salgsbevilling kan gis med salgstid klokken 08:00 - 20:00 på hverdager, og klokken 08:00 - 18:00 på lørdager. 

På lørdager og dager før helligdager er salgstiden for alkohol klokken 08:00 - 18:00 i Stjørdal kommune. Dagen før Kristi himmelfartsdag, dagen før 1. mai og dagen før 17. mai er unntatt og regnes som alminnelig hverdag med salgstid til klokken 20:00.

Skjenketider

Skjenkesteder med alminnelig bevilling kan innvilges slik skjenketid:

Søndag til torsdag:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 08:00 til klokken 01:00, gruppe 3 fra klokken 13:00 til klokken 24:00.

Fredag/lørdag/dag før offentlig høytidsdag/offentlig høytidsdag/dag før helligdag/helligdag:

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 fra klokken 08:00 til klokken 02:00, gruppe 3 fra klokken 13:00 til klokken 02:00, med unntak av 1. juledag.

Det enkelte skjenkestedet kan søke om utvidelse av skjenketiden til klokken 02:00 for dager i romjula som faller på ukedager, med unntak av 1. juledag.

For mer informasjon: se alkoholloven med kommentarer (helsedirektoratet.no)