Generell næring

Tiltak for næringslivet i Stjørdal

Samarbeid for å bistå næringslivet i Stjørdal

Stjørdal kommune og Proneo AS samarbeider om å bistå næringslivet best mulig. Mange bedrifter opplever krevende tider som følge av den fortsatt pågående koronasituasjonen. Ved spørsmål til kompensasjonsordninger og behov for bistand i forbindelse med disse, kan Proneo kontaktes. Oppdaterte kompensasjonsordninger finner dere her: Informasjon om nasjonale kompensasjonsordninger, i tillegg finnes informasjon i regjeringens pressemelding 14.12.21.

Proneo tilbyr vederlagsfritt, å jobbe fram skisser til prosjektplaner, med anbefalinger om mulig finansieringskilde for bedrifter med utviklingsbehov. For de bedrifter som har redusert aktivitet som følge av koronasituasjonen, kan det være særlig nyttig å bruke tiden for styrke seg for fremtiden.  For mer info om hva Proneo kan bidra med til etablerte bedrifter: Proneo og utvikling av bedrifter  

Starte egen virksomhet?

Går du rundt med en idé om å utvikle din egen virksomhet, så får du ett par timer med gratis råd og veiledning fra Proneo betalt av Stjørdal kommune. Proneo kan gi deg råd og veiledning om hvordan du bør jobbe med å utvikle ideen din videre, og komme med forslag til finansieringsordninger og evt. programmer som en kan delta i. For mer info om hva Proneo kan bidra med: Proneo sin bistand til etablerere

BIO Trøndelag - et kompetansetiltak

Bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) er et kompetansetiltak fra fylkeskommunene. Ordningen ble tidligere forvaltet gjennom NAV. Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. Formålet med ordningen er økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet og i tillegg motvirke uheldige konsekvenser som følge av koronasituasjonen.

I 2021 har bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen, blitt prioritert. I tillegg kan det kan søkes om opplæringstiltak knyttet til digitalisering, teknologisk utvikling og sirkulærøkonomi uavhengig av hvilken bransje søker er innenfor, jf. Verdiskapingsstrategien for Trøndelag

Oppdaterte retningslinjer for ordningen finner du her: BIO-ordningen Trøndelag Fylkeskommune
Det kan også være hensiktsmessig at flere aktører/nettverk går sammen om kompetansehevende tiltak i tråd med ordningen fra fylkeskommunen. Stjørdal kommune viser til avtale med Proneo for bistand med søknader.

Kontaktpersoner: