Generell næring

Stjørdal kommune har opprettet et næringsfond på 2,6 millioner kroner.

3.2.2021 - Midlene i fondet er nå fordelt.