Skatteoppkrever

Skatteoppkrever

Skatteoppkreverkontoret dekker i dag kommunene Frosta, Malvik, Selbu, Stjørdal og Tydal. Tjenesten ligger i Malvik kommune.

Værnesregionen skatteoppkreverkontor ble etablert 1. januar 2008 som en del av Værnes-regionsamarbeidet.

Overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på skatteetaten.no

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet:

 • behandling av restskatt
 • skattepenger til gode
 • tilleggsforskudd
 • forskuddstrekk
 • arbeidsgiveravgift
 • motregning utleggstrekk knyttet til skattekrav
 • skatteattester
 • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Skatteoppkreverens hovedoppgaver er:

 • regnskapsføring, innkreving og fordeling av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • informasjon og kontroll til lønnsinnberetning fra arbeidsgivere
 • saksbehandling/forberedelse for søknader om ettergivelse av skatt
   

Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, regler og frister. Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av reglene. Her finner du mer informasjon om tiltakspakkene

 

Kontonummer og KID

Her finner du kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift og du kan lage KID-nummer

 

Endre kontonummer for utbetaling

Her endrer du kontonummer for utbetaling av skattepenger

 

Når kommer skattemeldingen og skatteoppgjøret?

Ny skattemelding i 2020

 

Betalingsavtale

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og ikke kan betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde

Vi anbefaler å skaffe annen finansiering av skattekrav fordi det løper en forsinkelsesrente som ligger 8% per år over styringsrenten fra Norges Bank.

Her finner du mer informasjon om betalingsavtale.

Her finner du skjema for søknad om betalingsavtale. (PDF, 231 kB)

 

Andre spørsmål

Fant du ikke det du lette etter?

Her finner du nyttig informasjon og ofte stilte spørsmål. 

Har du andre spørsmål, ta kontakt med Skatteetaten eller på telefon 800 80 000.

Adresse

Besøksadresse:

Reidar Jenssens gate 8, 7550 Hommelvik

Kartpunkt

Kontakt

Skatteoppkreveren i Værnesregionen
E-post
Telefon 73 97 20 00

Postadresse:

Værnesregionen Skatteoppkreverkontor
Postboks 51
7551 Hommelvik