Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 ble den borgerlige vigselsmyndigheten overført til kommunene. Dette betyr at brudepar kan gifte seg på rådhuset i Stjørdal.

Dere kan avtale vigsel på rådhuset fredager mellom kl. 9-15.  Frist for å melde inn ønske om vigsel er 30 dager før vigselen skal finne sted. Borgerlig vigsel gjennom kommunen er gratis. I juli måned er det ikke mulig å avtale vielse på grunn ferieavvikling.

Send melding for å avtale ønsket tidspunkt

 

Forberedelse til vielse?

 • Ta kontakt med skattekontoret for bestilling av vigselsattest. Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten. 
 • Bestill dato for vielse ved å send en epost til vigsel@stjordal.kommune.no, eller kontakt oss på telefon 74 83 35 00.
 • Kommunen mottar godkjent vigselsattest fra brudeparet eller direkte fra skatteetaten. Vigselsattesten er gyldig i 4 mnd fra utstedelse. 
 • Brudeparet må skaffe to vitner/forlovere som er over 18 år og som er tilstede under seremonien. Kommunen kan være behjelpelig med å stille med vitner.
 • Ved bestilling av vigselsdato er det viktig å avtale på forhånd om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
 • Gi beskjed før vielsen om hvor mange gjester som kommer i brudefølget og om dere ønsker å sette personlig preg på vigselen med dikt, musikkinnslag, bryllupsløfter mm. 

Attesten sendes til:
Stjørdal kommune, Ordførerkontoret
Postboks 133
7501 Stjørdal

Vigselsattesten kan også leveres på rådhuset.

Hvordan foregår seremonien?

 • Brudepar, vitner og gjester må møte opp 10 minutter før avtalt tid for vigsel. 
 • Brudeparet og forlovere/vitner må fremvise gyldig legitimasjon.
 • Det er tillatt å fotografere og filme under seremonien. 
 • Når vielsen starter kommer vigsler inn og leser vigselsformularet
 • Tilslutt må vigselsboken signeres av brudeparet, 2 vitner og vigsler. 
 • Vennligst ikke kast ris eller lignende i eller utenfor rådhuset.

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt med oss.

 

Privat vigsel

Privat vigsel vil være en vigsel utenom kommunens ordinære åpningstider, og vil ikke være en del av kommunens ordinære tilbud. I den grad den med vigselsmyndighet på personlig forespørsel sier ja til å utføre vigsel på annet sted og utenfor ordinær åpningstid, anses dette som at vigsler velger å bruke av sin fritid. Ved en privat vigsel har ikke vigsler mulighet til å ha en vigsler i back-up, eller administrativ bistand.

Brudeparet sender inn godkjent vigselsattest på forhånd og kommunen registrerer dette på lik linje som ordinær vigsel. Vigsler vil ved en privat vigsel være ansvarlig for at vigselsattesten blir underskrevet og overlevert til kommunen første arbeidsdag etter vigsel.

 

Fra 1. januar 2018 har følgende vigselsmyndighet i Stjørdal kommune, jfr. Ekteskapsloven § 12 a:

 • Ordfører Ivar Vigdenes
 • Varaordfører Ole Hermod Sandvik
 • Rådmann Anne Kathrine Slungård
 • Preben Dahle, juridisk rådgiver
 • Jarle Førde, etatsjef kultur
 • Geir Falck Anderssen, kommunestyrerepresentant (H)
 • Rune Larsen, kommunestyrerepresentant (H)
 • Ann Inger Leirtrø, kommunestyrerepresentant (AP)
 • Bente Snustad, juridisk rådgiver HR- og innovasjonsenheten

Dersom det er ønske om at en bestemt av disse skal foreta vigselen, vil kommunen prøve å etterkomme dette. Kommunen må imidlertid ta forbehold om at endringer kan finne sted.
 

Veiviseren - Veien til ekteskapet