Innsyn i postliste

Innsyn i postliste

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringene. 

Klikk her for innsyn i postlista


Postjournalen er tilgjengelig 3 måneder tilbake i tid. For innsyn i eldre dokumenter, send e-post til dokumentasjonssenteret:  postmottak@stjordal.kommune.no