Vakttelefoner

Vakttelefoner

Nødtelefon

 

Nødnummer
Vakt Telefon Til informasjon
Brann 110 Vakthavende brann- og redningstjeneste: 977 96 320. Kundetelefon Namsos: 74 22 60 40
Politi 112
Ambulanse 113

 

Vakttelefon

 

Vakttelefoner
Vakt Telefon Til informasjon
Legevakt 116 117 Er du i en annen kommune eller utenlands, ring 74 83 32 40. Adresse: Kjøpmannsgata 10-12, Stjørdal.
Smittevern 915 10 792 Smittevernansvarlig Leif Edvard Muruvik Vonen
Barnevern 74 83 35 00 Etter kl. 15 på hverdager, i helger og på helligdager kan du ringe barnevernvakta i Trondheim på telefon 902 87 037 eller send epost til barnevernvakta.postmottak@trondheim.kommune.no
Fosterforeldre i Midt - Norge 466 17 410
Hjemmesykepleie 916 26 765 / 916 26 769
Eiendom 975 62 099 Ved problemer i kommunale bygg utenom arbeidstid.
Vei, vann og avløp 905 63 120 For fylkesveg eller riksveg, ring Statens vegvesen på telefon 175.
Din kirke 481 62 573 Vakttelefon for prestene i Stjørdal- og Sør-Innherrad prosti.
Skadet vilt (Ettersøksringen) 958 28 380 Ved viltpåkjørsler, eller når vilt er skadet på annen måte.


Når det oppstår behov for søk etter skadet vilt, både under jakt og ved f.eks. trafikkskader (inkl. fallvilt) ta kontakt med:

  • Leif Arvid Fremstad, Mobil 913 32 218, Flornes

  • Annar Sætnan, Mobil 992 48 494, Elvarli

  • Stein Åge Korstad, Mobil 930 96 860, Stjørdal

  • Per Olav Elverum, Mobil 958 13 075, Elvarli

  • Svein Erik Bjørgum, Mobil 402 38 980, Skatval

  • Einar Bakken, Mobil 406 26 565, Vassbygda