Vakttelefoner

Vakttelefoner

Nødtelefon

Nødnummer
Vakt Telefon Til informasjon
Brann 110 Vakthavende brann- og redningstjeneste: 977 96 320. Kundetelefon Namsos: 74 22 60 40
Politi 112
Ambulanse 113

 

Vakttelefon

Vakttelefoner
Vakt Telefon Til informasjon
Legevakt 116 117 Er du i en annen kommune eller utenlands, ring 74 83 32 40. Adresse: Breidablikkvegen 1, 7500 Stjørdal
Smittevern 915 10 792 Smittevernansvarlig Leif Edvard Muruvik Vonen
Barnevern 74 83 35 00 Etter kl. 15 på hverdager, i helger og på helligdager kan du ringe barnevernvakta i Trondheim på telefon 902 87 037 eller send epost til barnevernvakta.postmottak@trondheim.kommune.no
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Fosterforeldre i Midt - Norge 466 17 410
Hjemmesykepleie 916 26 765 / 916 26 769
Eiendom 975 62 099 Ved problemer i kommunale bygg utenom arbeidstid.
Vei, vann og avløp 905 63 120 For fylkesveg eller riksveg, ring Statens vegvesen på telefon 175.
Din kirke 481 62 573 Vakttelefon for prestene i Stjørdal- og Sør-Innherrad prosti.
Skadet vilt (Ettersøksringen) 958 28 380 Ved viltpåkjørsler, eller når vilt er skadet på annen måte.