Samfunn

Samfunn

Her finner du området for samfunn på organisasjonskartet.

Kommunalsjef Samfunn Eirik FenstadBoks en under Samfunn. Kultur og næring Sektorleder Jorulf Husbyn,  Kimen kulturhus Astrid Cecilie Olaussen  Stjørdal kulturskole Mari Ann Lervåg Pettersen.Boks to under Velferd. Areal og miljø Sektorleder Geir Aspenes.Boks tre under Samfunn. Bydrift og infrastruktur Sektorleder Bjørn Bremseth, VR Brann Bjørn Rønning Bygg Geir Arne Tronseth  Renhold May Ovidth Vann/avløp Even Blengsli Veg/park /idrett Jørgen Slettvold Tellefsen.Boks rett under Kommunalsjef Samfunn, over de tre sektorene under Samfunn. Fagstab Samfunn

Gå tilbake til hovedsiden med organisering og organisasjonskart.