Velferd

Velferd

Her finner du området Velferd på organisasjonskartet

Område Velferd med kommunalsjef Ann Kristin HoåsBoks med teksten Kommunalsjef Velferd Ann Kristin HoåsBoks en under Velferd. Barnehage Sektorleder Tove Furunes. Under dette "Rådgivere, Lånke barnehage Anita Kirknes Forradal barnehage Toril Rødde Skjelstadmark barnehage Preben Korstad Hegra barnehage Solunn Almli Skatval barnehage Wenche Søraunet Midtheim barnehage Bente Johnsen Sandskogan barnehage Anders Westöö Kvislabakken barnehage Heidi Halle Forbord Fosslia barnehage Anne Elisabeth Ydse Stødle"Boks to under Velferd. Grunnskole Sektorleder Ann Kristin Geving, så Lånke skole Elin Indergård Elvran skole Liv Ingunn Steinvik Forradal skole Toril Rødde Skjelstadmark skole Preben Korstad Hegra barneskole Oddvar Nergård Skatval skole Espen Aarnes Haraldreina skole Gunn Heidi Dyrdal Kvislabakken skole Marte Lyng Pedersen Halsen barneskole Solvår Elverum Heirsaunet Fosslia skole Åge Pedersen Hegra ungdomsskole Rachel Johansen Stokkan ungdomsskole Torbjørn Størseth Halsen ungdomsskole Sven-Kristian Bakken.Boks tre under Velferd. Forebygging og mestring Sektorleder Sissel Overvik Holmberg, PPT (VR) Kristin Hognestad Barnevern (VR) Anniken Lund Kompetanse og koordinering Guri Lyngstad Mestring og (re)habilitering Marianne H. Bikset Helsestasjon og skolehelsetjenesten Sissel S. Humstad Tiltak barn og familie, Barn og avlastningsbolig Emily Bergquist.Boks fire under Velferd. Bolig, arbeid og kvalifisering Sektorleder Åse Sølvi Navelsaker Slind, Bo- og veiledningstjenesten 1 Gudrun Lidal Bo- og veiledningstjenesten 2 Sissel Vartdal Bo- og veiledningstjenesten 3 Anne Merethe Fossum Hernes Bo- og veiledningstjenesten 4 Bente K S Kristoffersen Psyk.helse og rus 1 Arve Stoum Psyk.helse og rus 2 Andreas Evenhus Integrering Jean Hitimana VR NAV Merete Storødegård.Boks fem under Velferd. Hjemmetjenester Sektorleder Ann Helen Børstad, Halsen sone Tone Sæther Skatval sone Mona Stoum Hegra sone Marit Hernes Lånke sone Arve Nubdal Stjørdal bosenter Laila Winter Fossum.Boks seks under Velferd. Helse og omsorg Sektorleder Katarina S. Hoff, Halsen sykehjem Monika Rønsåsbjørg Fosslia omsorgssenter	 Hege Brandsæther Korttids-og rehabiliteringsavdeling Venke Skjervold 	 VR Legevakt og helse	 Lene Christel Haugen Eidem VR DMS Ann Sissel W, Helgesen.

Gå tilbake til hovedsiden med organisering og organisasjonskart.