Ledelse, organisasjon, visjon og mål

Ledelse, organisasjon, visjon og mål

Visjon

Stjørdal – et godt valg for framtida

 

Våre hovedmål

 • Vi tar hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn.
 • I sentrum bygger vi en by, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid.
 • Kommunen skal ha en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet.
 • Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet. 
 • Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.
   

Ledergruppen


Kommunedirektør 

Tor Jakob Reitan
 Mobil:  950 51 111

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system.

Kommunalsjef økonomi og organisasjon

Roar Størset
Mobil: 916 72 115

 • Controllere
 • HR 
 • IT 
 • VR lønn, regnskap, innkjøp 

 

Assisterende kommunedirektør

Tore Rømo
Mobil: 941 33 255

 • Sikkerhet og beredskap
 • VR kommuneoverlege
 • Juridisk rådgivning
 • Politisk sekretær/merkantil støtte
 • Kommunikasjon

Kommunalsjef velferd

Ann Kristin Hoås
Mobil:  971 62 512

 • Barnehage
 • Grunnskole
 • Forebygging og mestring
 • Bolig, arbeid og kvalifisering
 • Hjemmetjenester
 • Helse og omsorg

 

Kommunalsjef samfunn

 

 

 

 

Erik Fenstad
Mobil:  905 96 519

 

 • Kultur og næring
 • Areal og miljø
 • Bydrift og infrastruktur

Organisasjonskart oktober 2022

Last ned organisasjonskart over Stjørdal kommune som PDF (PDF, 2 MB)

Organisasjonskart over Stjørdal kommune, ned til enhetsnivå, med navn på ledere. - Klikk for stort bilde