Ledelse, visjon og mål

Ledelse, visjon og mål

Visjon

Stjørdal – et godt valg for framtida

 

Våre hovedmål

 • Vi tar hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn.
 • I sentrum bygger vi en by, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid.
 • Kommunen skal ha en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet.
 • Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.
   

Ledergruppen


Kommunedirektør 

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system.

Tor Jakob Reitan        

 

 

 

 

Tor Jakob Reitan
Mobil:  950 51 111


Kommunalsjef velferd

Trude Skjelvan Wikdahl 

 

 

 Trude Skjelvan Wikdahl

 • Barnehage
 • Grunnskole
 • Forebygging og mestring
 • Bolig, arbeid og kvalifisering
 • Hjemmetjenester
 • Helse og omsorg
   

Kommunalsjef samfunn

Bente Næverdal  

 

 

 

 

Bente Næverdal
Mobil:  464 72 648

 • Kultur
 • Areal og miljø
 • Bydrift og infrastruktur

 

Kommunalsjef økonomi og finans

Roar Størset

 

 

 

 


Roar Størset
Mobil: 916 72 115

 • Controllere
 • VR lønn, regnskap, innkjøp
   

Kommunalsjef organisasjon og strategi

Tore Rømo   

 

 

 Tore Rømo
Mobil: 941 33 255

 • Utredning og strategi
 • HR og digitalisering
 • Internservice

 


Organisasjonskart fra 1. juni 2021