Ledelse, visjon og mål

Ledelse, visjon og mål

Visjon

Stjørdal – et godt valg for framtida

 

Våre hovedmål

 • Vi tar hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn.
 • I sentrum bygger vi en by, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid.
 • Kommunen skal ha en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet.
 • Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.
   

Ledergruppen


Kommunedirektør (konstituert)

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Tore Rømo
Mobil:  941 33 255


HR- og innovasjon

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Albert Verhagen
Mobil: 918 97 713

 • HR
 • Kommunikasjon
 • Servicetorget
 • Dokumentasjonssenteret
 • IT Værnesregionen
   

Teknisk drift (konstituert)

Bjørn Bremseth
Mobil:  976 76 073

 • Kommunal eiendom
 • Kommunalteknikk
 • Arealforvaltning
 • Næring
 • Renhold
 • Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen
 • Stjørdal brann- og redningstjeneste (SBRT)


Omsorg

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Hans Fredrik Selvaag
Mobil: 911 12 964

 • Forebyggende virksomhet
 • Hjemmetjenesten
 • Psykisk helse og rus
 • Bo- og miljøtjenesten
 • Institusjon og demens
 • Værnesregionen
  • Forvaltning
  • Helse
  • Distriktsmedisinsk senter (DMS)
  • Legevakt
  • NAV

Oppvekst

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Ann Kristin Geving
Mobil: 405 55 199

 • Barnehager
 • Barn og ungdom
 • Grunnskoler
 • Integreringsenheten
 • Værnesregionen
  • Barnevern
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Kultur

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Jarle Førde
Mobil: 474 54 394

 • Kimen
 • Bibliotek
 • Kulturproduksjon
 • Kulturskolen
 • Ung kultur
   

Økonomi

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Roar Størset
Mobil: 916 72 115

 • Controllere
 • Værnesregionen
  • Lønn
  • Innkjøp
  • Regnskap

 

Klikk for stort bildeOrganisasjonskart