Ledelse, visjon og mål

Ledelse, visjon og mål

Visjon

Stjørdal – et godt valg for framtida

 

Våre hovedmål

 • Vi tar hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn.
 • I sentrum bygger vi en by, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid.
 • Kommunen skal ha en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet.
 • Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet. 
 • Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.
   

Ledergruppen


Kommunedirektør 

Tor Jakob Reitan
 Mobil:  950 51 111

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system.

Kommunalsjef velferd

 

 


 


Trude Skjelvan Wikdahl
Mobil:  917 70 349

 • Barnehage
 • Grunnskole
 • Forebygging og mestring
 • Bolig, arbeid og kvalifisering
 • Hjemmetjenester
 • Helse og omsorg

 

Kommunalsjef samfunn


 

Bente Næverdal
Mobil:  464 72 648

 • Kultur
 • Areal og miljø
 • Bydrift og infrastruktur

Kommunalsjef økonomi og finans
 

 

 

 


Roar Størset
Mobil: 916 72 115

 • Controllere
 • VR lønn, regnskap, innkjøp
 • Finans og øvrige

 

Kommunalsjef organisasjon og strategi

 

 

 

 

Tore Rømo
Mobil: 941 33 255

 • Utredning og strategi
 • HR og digitalisering
 • Internservice

Organisasjonskart januar 2022

organisasjonskart 010122 - Klikk for stort bilde