Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Rådmannen er kommunens øverste administative leder og er bindeleddet mellom kommunens adminstrasjon og det politiske systemet.

 

Rådmann

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Anne Kathrine Slungård
Mobil: 482 48 875


HR- og innovasjon

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Albert Verhagen
Mobil: 918 97 713

 • HR
 • Kommunikasjon
 • Servicetorget
 • Arkiv
 • IT Værnesregionen
   

Teknisk drift

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Tore Rømo
Mobil:  941 33 255

 • Kommunal eiendom
 • Kommunalteknikk
 • Arealforvaltning
 • Næring
 • Renhold
 • Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen
 • Stjørdal brann- og redningstjeneste (SBRT)


Omsorg

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Hans Fredrik Selvaag
Mobil: 911 12 964

 • Forebyggende virksomhet
 • Hjemmetjenesten
 • Psykisk helse og rus
 • Bo- og miljøtjenesten
 • Institusjon og demens
 • Værnesregionen
  • Forvaltning
  • Helse
  • Distriktsmedisinsk senter (DMS)
  • Legevakt
  • NAV

Oppvekst

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Ann Kristin Geving
Mobil: 405 55 199

 • Barnehager
 • Barn og ungdom
 • Grunnskoler
 • Voksenopplæring
 • Værnesregionen
  • Barnevern
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Kultur

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Jarle Førde
Mobil: 474 54 394

 • Kimen
 • Bibliotek
 • Kulturproduksjon
 • Kulturskolen
 • Ung kultur
   

Økonomi

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Roar Størset
Mobil: 916 72 115

 • Controllere
 • Værnesregionen
  • Lønn
  • Innkjøp
  • Regnskap

 

 

 Klikk for stort bildeOrganisasjonskart