Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske systemet.

 

Kommunedirektør (konstituert)

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Tore Rømo
Mobil:  941 33 255


HR- og innovasjon

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Albert Verhagen
Mobil: 918 97 713

 • HR
 • Kommunikasjon
 • Servicetorget
 • Dokumentasjonssenteret
 • IT Værnesregionen
   

Teknisk drift (konstituert)

Bjørn Bremseth
Mobil:  976 76 073

 • Kommunal eiendom
 • Kommunalteknikk
 • Arealforvaltning
 • Næring
 • Renhold
 • Samfunnsmedisinsk enhet Værnesregionen
 • Stjørdal brann- og redningstjeneste (SBRT)


Omsorg

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Hans Fredrik Selvaag
Mobil: 911 12 964

 • Forebyggende virksomhet
 • Hjemmetjenesten
 • Psykisk helse og rus
 • Bo- og miljøtjenesten
 • Institusjon og demens
 • Værnesregionen
  • Forvaltning
  • Helse
  • Distriktsmedisinsk senter (DMS)
  • Legevakt
  • NAV

Oppvekst

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Ann Kristin Geving
Mobil: 405 55 199

 • Barnehager
 • Barn og ungdom
 • Grunnskoler
 • Integreringsenheten
 • Værnesregionen
  • Barnevern
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Kultur

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Jarle Førde
Mobil: 474 54 394

 • Kimen
 • Bibliotek
 • Kulturproduksjon
 • Kulturskolen
 • Ung kultur
   

Økonomi

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Roar Størset
Mobil: 916 72 115

 • Controllere
 • Værnesregionen
  • Lønn
  • Innkjøp
  • Regnskap

 

Klikk for stort bildeOrganisasjonskart