Ordførerens tale: Markering av byggestart E6 Kvithammar – Åsen

Ordførerens tale: Markering av byggestart E6 Kvithammar – Åsen

Onsdag 23. februar markerte vi byggestart for dette tiårets største fastlandsinvestering i Midt-Norge. Under kan du lese talen til ordfører Ivar Vigdenes fra markeringen.

Ordfører, hovedutvalgsleder, byggherre, entreprenører, representanter fra transportnæringen, kjære alle sammen.

«Mennesket bygger seg et system!».

Slik beskrev en kompis av meg en tidligere foreleser ved universitetet sitt utbrudd ved veibefaring sør for Trondheim mange år tilbake i tid.

Og det er da vitterlig det vi holder på med i stort også er det ikke?

Fra lang nok avstand kan jordkloden betraktes som en maurtue. Hvor flittige maur i form av mennesker strever for å forbedre og utvikle samfunnet rundt oss.

Det vi etterlater oss skal være større, bedre - og gi enda videre rammer for rike liv enn når vi selv tok fatt på vår oppgave.

Noe mer meningsfullt finnes ikke for oss.

I denne sammenheng fortjener alle positive bidrag sin rettmessige anerkjennelse.

Verdien av inkrementell samfunnsbygging, i betydningen skrittvis og forsiktige utbedringer av byggverket vårt blir ofte underkommunisert spør du meg.

Personlig gleder jeg meg oppriktig hver gang vi tar i bruk en ny duppeditt i eldreomsorgen som forbedrer livskvalitet for våre innbyggere, eller en ny arbeidsmetode i tjenestene våre som betyr at man får gjort mer på samme tid enn hva man gjorde før. Lag på lag gir slike forbedringer store utslag.

Allikevel er noen skritt større enn andre…

Og resultatene synligere enn for andre…

I dag er vi invitert for å markere et slikt skritt. Og begynnelsen på et slikt resultat.

 

For Stjørdals vedkommende har oppmerksomheten rundt utbedringer av infrastruktur de senere ti-årene gjerne vært sørvendt. Og her skjer det da også store forbedringer nå. En kjøretur til Trondheim - og du kan beskue tungt maskineri, fjell som flyttes og månelandskap.

Men det aller viktigste samferdselsprosjektet i Trøndelag så langt i dette årtusen markerer vi i dag.

- 2 drepte og 11 hardt skadde har det vært bare de siste 10 årene på den strekningen vi skal erstatte.

- Ingen andre nasjonale veiprosjekt har en tilsvarende reisetidsforkortelse per km som Kvithammer-Åsen. Vi snakker om en halvering.

- Målet er null netto nedbygging av dyrkajord.

- Lokale firma har tatt store kontrakter i byggingen.

- For Stjørdals vedkommende kan vi glede oss over en innbyggervekst på 2% bare med anleggsarbeiderne som er her i byggeperioden.

- Det er den største kontrakten i Nye Veiers portefølje.

 

Størrelsen på investeringen er på nivå med nye St.Olavs i Trondheim, ny kampflybase på Ørlandet og vindmøller på Fosen.

I det tiåret vi nå er inne i: det største som vil bli gjennomført på land i landsdelen.

Veiinvesteringen tilsvarer 10 ganger byggingen av Kimen Kulturhus!

Og som Kimen forandret Stjørdal så vil sannelig dette prosjektet forandre Trøndelag.

Ordfører, hovedutvalgsleder, byggherre, entreprenører, representanter fra transportnæringen, men først og fremst dere som skal jobbe med prosjektet:

I dag er en stor dag for hele regionen, og for kommende generasjoner.

Jeg ønsker at dere som strever for å forbedre og utvikle samfunnet rundt oss skal kjenne på stolthet. Stolthet over i den andre enden av dette byggeprosjektet å etterlate dere noe som vil være større, bedre - og gi enda videre rammer for rike liv enn når vi selv tok fatt på vår oppgave.

Noe mer meningsfullt finnes ikke for oss.

«Mennesket bygger seg et system»