Fosslia omsorgssenter

Fosslia omsorgssenter

Kommunestyre vedtok 05.11.2020 å realisere utbyggingsprosjektet Fosslia omsorgssenter.   
Dette er et etterlengtet prosjekt av stor betydning for omsorgssektoren og kommunens innbyggere.

 

Her skal det etableres 4 nye bygg, organisert som et tradisjonelt trøndersk firkanttun. Disse vil til sammen huse 76 nye omsorgsplasser tilpasset personer med demens. Omsorgssenteret vil da i sin helhet ha en samlet kapasitet på 104 plasser tilpasset denne målgruppen.  

Det etableres i tillegg et topp moderne servicebygg med butikk, frisør, fotpleie og velværetilbud for beboerne, samt en storstue hvor det kan avholdes større arrangement. Servicebygget huser også et dagsenter med aktivitetstilbud for opptil 25 hjemmeboende personer med demens.  

All bebyggelse på Fosslia etableres i tråd med omsorgsfilosofien «Smått er godt». I praksis betyr dette små oversiktlige beboergrupper med korte avstander for beboere og ansatte. Det legges opp til et hjemmekoselig preg, hvor farger og materialer benyttes aktivt for å sikre enklere orientering. Dette vil, sammen med gode vandreruter og topp moderne velfersteknologi, sikre et trygt og godt bomiljø for beboerne på Fosslia.     

Mellom byggene etableres det flotte og innbydende sansehager, hvor bærbusker, frukttrær, blomster og regnbedd omkranser flere gode oppholdsareal og vandreruter. 
Barn og unge inviteres aktivt inn i hagene og det er lagt opp til en scene med et tilhørende atrium hvor barna kan opptre, spise lunsj og ha uteundervisning. Slik søker en å skape mer «liv og røre» og økt integrering på tvers av aldersgruppene på Fosslia.  

Prosjektet har svært høye miljøambisjoner, og vil når det står ferdig ha et vesentlig lavere energibehov og klimautslipp en hva som er vanlig for denne typen bygg!  
 
Anleggsstart er april 2020 og prosjektet vil etter planen stå ferdig i løpet av 2023. 
 

Klikk dere inn her og bli med på en digital befaring på nye Fosslia.

 

Klager eller henvendelser:

For å sende inn klage eller en henvendelse i forbindelse med byggeprosjektet gjøres dette ved å sende en mail til Stjørdal kommune. Merk gjerne mailen med Fosslia Omsorgssenter.