Hegra Barneskole

Hegra Barneskole

Hegra Barneskole "Fremtidens skole - hjertet i bygda" 

Hegra barneskole er under bygging nord for Hegra ungdomsskole. Byggestart april 2019, med overlevering oktober 2020. Sammen med idrettshallen, ungdomsskolen og barnehagen vil nye Hegra barneskole utgjøre et samlet oppvekstsenter og aktivitetssenter for lokalsamfunnet i Hegra. 

Klikk for stort bildeHegra Barneskole    

Hegra Barneskole er et nybygg på 2 etasjer, og prosjektert areal er på ca. 4500 kvm. Skolens planorganisering og innhold er gjort med henblikk på fleksibilitet og sambruk. Gjennomføringsformen for Hegra barneskole legger vekt på samspill og dialog i alle faser av prosjektet.

Byggingen av skolen skulle opprinnelig settes i gang tidligere, men arbeidet ble stanset med bakgrunn i kvikkleireforekomstene nær byggetomta. 

Stjørdal kommune ønsker å være en foregangskommune innen løsninger for energi og miljø. Hegra barneskole bygges etter krav for passivhus, energimerke A og med egenproduksjon av fornybar energi ved bruk av solceller. Bygget skal også sertifiseres etter miljøsertifiseringssystemet BREEAM med klassifiseringsnivå Very Good. 

Stjørdal kommune er byggherre for prosjektet.

HENT er totalentreprenør og ansvarlig for byggingen. 

Eventuelle spørsmål vedr. prosjektet kan rettes til HENTs anleggsledelse:

Kjell Gamlem(prosjektleder): 930 12 570 / kjell.gamlem@hent.no

Jonas Ødegård(prosjektingeniør): 916 36 819 / jonas.odegard@hent.no

 

02.09.2020 ble nye Hegra Barneskole overlevert fra HENT til Stjørdal kommune. Og det vil snart være klart for innflytting.

 

Bildegalleri fra prosjektet Ny Hegra barneskole