Helseplattformen

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Etableringen av ett felles journalsystem for Midt-Norge vil berøre til sammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere.

Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Stjørdal kommune sammen med alle kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen.

Hvis Stjørdal kommune utløser sin opsjon vil det innebære at dagens fagsystemer innenfor helse- og omsorg fases ut, og en ny felles journalløsning ser dagens lys i første halvår 2022. 

Mange ansatte fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er nå engasjert i arbeidet med å sette opp løsningen sammen med Helseplattformen AS og den amerikanske leverandøren Epic.

Mer informasjon om Helseplattformen:


Kontaktpersoner

Eva Kvål, Innføringsleder for Helseplattformen i Værnesregionen

Hans Frederik Selvaag, Leder etat omsorg Stjørdal kommune