Helseplattformen

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Målsetningen er at innbyggerne opplever en sømløs helsetjeneste, de ansatte får et mer effektivt arbeidsverktøy med bedre samhandling mellom aktørene, og kommunen får bedre styringsinformasjon og bedre mulighet til å jobbe forebyggende.

Etableringen av ett felles journalsystem for Midt-Norge vil berøre til sammen over 40 000 ansatte i kommuner, i sykehus og i det private, og 720 000 innbyggere.

Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Stjørdal kommune har, sammen med alle kommunene i Midt-Norge, avtale om kunne tiltre Helseplattformen.

Mer informasjon på Helseplattformens nettsider

 

Kontaktpersoner

Jenny Melum, innføringsleder for Helseplattformen i Værnesregionen