SIO-prosjektet

SIO-prosjektet

Stjørdal deltar i et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO).

Regjeringen har over statsbudsjettet 2019 vedtatt at forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene i kommunene videreføres for perioden 2019 – 2022. Det er en forsøksordning kommunen har deltatt i siden 1.mai 2016.
 

Målet for forsøksordningen er å prøve ut om statlige kriterier og finansiering gir:

 • Økt likebehandling på tvers av kommunegrenser
 • Riktigere behovsdekning for innbyggerne/brukere av tjenestene
   

Strategier for å oppnå målsetting:

 • Brukers behov i sentrum, der brukermedvirkning er satt i system
 • Tjenestene som tilbys er individuelt tilpasset
 • Lik tildelingsprosess

 

Virkemidler for å oppnå målsetting:

 • Omsorgstjenestene tildeles etter statlige tildelingskriterier
 • Likt arbeidsverktøy er benyttet i arbeidsprosessen
 • Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og tjenestetildeling
 • Lik finansieringsmodell for deltakerkommuner som baserer seg på 3 virkedeler: 
  • Aktivitetsbasert tilskudd
  • Rundsum tilskudd
  • Inntektspåslag

Kommunen er fortsatt ansvarlig for enkeltvedtak som fattes, og klagehåndtering og tilsyn med tjenestene endres ikke med forsøksordningen. Kommunen har også ansvar for at tjenestene er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.

På Helsedirektoratets sider kan du lese mer om forsøksordningen: 

 

Se film om erfaringen lederne har med SIO

Se film om erfaringen brukerne og ansatte har med SIO