Stjørdal Helsehus

Stjørdal Helsehus

Stjørdal Helsehus bygges i Breidablikkvegen 1A og B (ved DMS Stjørdal) og består av et nybygg på ca 10 000 m2 i 4 etasjer og parkeringskjeller.  


Stjørdal Helsehus - Klikk for stort bildeStjørdal Helsehus  

Det er spesialiserte helse- og omsorgstjenester i Stjørdal kommune som skal ha lokalisasjon i Helsehuset, og hovedfunksjonene vil være:

• Behandlingssenger / intermediære opphold
• Akuttsenger
• Rehabiliteringssenger/korttidsopphold inkl. treningsrom
• Poliklinikker og dagbehandling
• Arealer for hverdagsmestringsteamet i Stjørdal kommune
• Responssenter
• Værnesregionen Legevakt
• Ambulansestasjon Stjørdal
• Undervisnings- og møtelokaler, kafe/kantine

Stjørdal kommune ønsker å være en foregangskommune innen energi og miljø. Prosjektet har derfor mål om BREEAM sertifisering Very good og miljøprofilen for bygget er energiklasse A.

Byggingen av Helsehuset ble satt i gang i mars 2019, og er planlagt ferdigstilt i januar 2021.

Stjørdal kommune og Veidekke
Stjørdal kommune er byggherre for prosjektet.
Veidekke Entreprenør er totalentreprenør, og er den som er ansvarlig for byggingen.

Oppstart på byggeplassen
Vi startet rivningen av «Vaktmesterboligen» i uke 13-2019. Uka etter ble tomta rensket for vegetasjon og asfalt.
Rivning av «54- og 63 bygget» og utgraving av tomt ble påbegynt i midten av april, dette arbeidet var fullført på sensommeren 2019.

Onsdag 22/5-19 var det  grunnsteinsnedleggelse ved eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug og ordfører Ivar Vigdenes på byggeplassen. 

Klager eller henvendelser:

For å sende inn klage eller en henvendelse i forbindelse med byggeprosjektet gjøres dette ved å sende en mail til Stjørdal kommune. Merk gjerne mailen med Helsehuset.

Normal arbeidstid på byggeplassen er fra klokken 07:00 til 16:00. 

Helsehuset

 
Bilder fra oppstart av byggeprosjektet og fremdriften med bygging av Stjørdal helsehus
 
 

 

Beliggenhet

Breidablikkvegen 1


Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan henvendes til følgende mailadresse: postmottak@stjordal.kommune.no

NB! Husk å merke eventuelle henvendelser med «Helsehuset»