Hvem jobber med Vi2030?

Hvem jobber med Vi2030?

Hvem er det som jobber med Vi2030?

Beslutningstaker for Vi2030 - Kommunedirektør Tor Jakob Reitan

Styringsgruppe for Vi2030​ - Kommunedirektørens ledergruppe.

Prosjekteier for Vi2030 - HR og Innovasjonssjef Albert A. Verhagen​.

Prosjektledere for Vi2030 – Bente Snustad og Kristine R. Larsen.​

Kjerneteam for Vi2030 – Bente Snustad, Kristine R. Larsen, Kari Eimstad, Astrid Cecilie Olaussen, Ann Kristin Hoås, Turid Skumsvoll, Rune Hyldmo (hovedtillitsvalgt Fagforbundet), Hilde Øia (hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet), Bård H. Gustafson (hovedtillitsvalgt Akademikerne)​, May Ingunn Berg (hovedtillitsvalgt Sykepleierne), og Karin Aune Berg (Verneombud).