Nyheter

Etter en samlet gjennomgang av alle delprosjektene har gitt hovedfunn i prosjektet Vi2030.  

Onsdag 22.10 ble 5 delprosjektrapporter presentert Vi2030 kjerneteam. Det var fra delprosjekt for kultur, omsorg, teknisk, næring - og samfunnsutvikling og arbeid, aktivitet og integrering som ble presentert av prosjektlederne. 

3 delprosjekt er levert og i dag fikk kjernegruppa presentasjon fra delprosjektledere.

Det begynner å nærme seg frist for innlevering av delprosjektene.

I dag har kjerneteamet gjennomført heldagsmøte, og sett på hvordan andre sammenlignbare kommuner er organisert og bygd sitt organisasjonskart. 

Informasjon i digital ledersamling og Værnesregionen i Vi2030

Oppdatert mandat og tidsplan for Vi2030

Delprosjekter i gang!

Ansattes innspill i omorganiseringsprosessen og opprettelse av delprosjekter.

Våren førte til flere endringer i Vi2030

I 3. etasje på rådhuset, innerst i gangen til kommunedirektøren har Vi2030 prosjektkontor!