Om Vi2030

Om Vi2030

Vi2030 betyr at vi skal være rustet til å takle utfordringene og mulighetene fram mot 2030​. Vi2030 skal bidra til at Stjørdal kommune er et godt valg for framtida.

Hva er Vi2030

Vi2030 handler om fremtidig organisering av tjenestene i Stjørdal kommune. Bærekraftig utvikling av tjenestene våre fremover. Vi skal se på innhold og oppgavene i tjenestene, og hvordan dette skal løses i fremtida. ​

Vi gjør det for innbyggerne – for at tjenestene skal være enkle å forstå,  tilgjengelige og sømløse. Samtidig merker kommunalt ansatte endringer i samfunnsutviklinga: mer spesialiserte arbeidsoppgaver, nye lovverk og andre krav til kompetanse. Det er også viktig å utvikle en tydelig og samordnet ledelse. Dette gjør at behovet for en ny prosess tas tak i nå. ​

Vi2030 iverksetter historiske politiske vedtak og beslutninger som handler om organisering.​

 

Hvem angår Vi2030?​

Vi2030 angår innbyggere, ansatte og ledere i Stjørdal kommune.​

Prosjektet omfatter alle tjenestene i kommunen, men i ulik grad. Det kommer mer informasjon om dette etter hvert som de ulike delprosjektene kommer i gang. ​

I prosjektet skal vi kartlegge nye arbeidsprosesser og samarbeidsarenaer, og vi skal gjennomgå ulike ledernivå i kommunen. 

 

Hvorfor Vi2030?​

Målet med Vi2030 er at innbyggerne skal oppleve at våre tjenester er enkle å forstå, tilgjengelige og helhetlige. Vi gjør en god jobb i dag, men må også utvikle oss fremover. Bakgrunnen for dette er:​

Tilpasse oss forventninger fra innbyggerne: Som for eksempel ønskes endrede kontaktpunkter enn i dag, flere selvbetjeningsløsninger, mer sammenhengende og helhetlige tjenester​

Gode og likeverdige tjenester: Riktig tjeneste til rett tid på rett sted​

Mer spesialiserte arbeidsoppgaver: Kommunen må arbeide etter nye lovverk og vi får flere oppgaver fra staten. Vi har blitt en mer sammensatt organisasjon​

Bærekraftige tjenester: Kommunen må være mer bærekraftig innenfor klima og miljø, bruk av ressursene våre og med tanke på sosial og økonomisk bærekraft​

Værnesregionen, samarbeid og utvikling: Vi skal utvikle de samarbeidsområdene vi har og se etter flere samarbeidsområder​

Hvordan skal Vi2030 foregå?​

Vi2030 er et stort overordnet prosjekt i Stjørdal kommune. Det vil derfor være behov for å lage flere delprosjekt.  ​

​Endringene som vedtas gjennomføres underveis. Det betyr at et delprosjekt kan være ferdig før et nytt starter opp, men det betyr også at flere delprosjekt kan arbeide samtidig. ​

​Politikerne vil få saker til behandling etter hvert i prosessene. ​

 

Forankring for Vi2030​

Vi2030 er orientert om og vedtatt i administrasjonsutvalget. Det er kommunedirektørens ledergruppe som er styringsgruppe for prosjektet. ​

I tillegg er prosjektet forankret i:​

  • Kommunes vedtatte politiske overordnede mål: ta hele kommunen i bruk, bygge en by i sentrum, har orden i økonomien og være en foregangskommune innenfor klima og miljø.​

  • Kommunedirektørens delegerte myndighet til å organisere og administrere tjenestene i kommunen etter kommuneloven​

  • Prosjektet bygger også på historiske vedtak om organisering og tjenesteutvikling i Stjørdal kommune. Se her (link) for å finne saksfremlegget til Vi2030 som beskriver noen av de historiske vedtakene.