Visjon og mål

Visjon og mål

Stjørdal er et godt valg for framtida. Vi tar hele kommunen i bruk, og bygger en by i sentrum. Det eneste som er større enn våre ambisjoner, er vår vilje til å virkeliggjøre dem.

Ivar Vigdenes, ordfører

 

Vår visjon

Stjørdal – et godt valg for framtida
 


Våre hovedmål

Stjørdal kommune – helhet og mangfold

Gjennom en bærekraftig utvikling skal Stjørdal oppnå verdiskaping, kvalitet og trivsel:

  • Vi tar hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn.
  • I sentrum bygger vi en by, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid.
  • Kommunen skal ha en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet.
  • Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.