Arrangement, overnatting og fakkeltog

Arrangement, overnatting og fakkeltog

Dersom du skal organisere arrangementer, er det viktig at du tenker på sikkerheten til alle som skal delta.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangementer som vi oppfordrer alle arrangører til å sette seg godt inn i før melding sendes til Brann - og redningsetaten. 

Arrangement

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Ved arrangementer og festivaler må du melde fra minst fire uker før. 

Arrangement

 

Melding om arrangement

 

Overnatting

Skal du bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, må du melde fra til oss. Dette kan være skoler, barnehager eller andre bygg. Meldingen må du sende oss minst tre uker i forveien. Brann- og redningsetaten gir normalt ikke svar på meldingene. I noen tilfeller kan vi be om mer informasjon.

Melding om overnatting - Stjørdal 

Melding om overnatting - Selbu

 

Fakkeltog

Melding om å arrangere fakkeltog, eller en annen markering med fakler, må du sende oss minst tre uker før datoen for fakkeltoget eller markeringen. Brann- og redningsetaten gir normalt ikke svar på meldingene. I noen tilfeller kan vi be om mer informasjon. Du må leie arealet der markeringen starter og avsluttes.

Melding om fakkeltog