Brann- og redningstjenesten i Stjørdal og Selbu

Brann- og redningstjenesten i Stjørdal og Selbu

Beredskap Stjørdal

Beredskapsavdelingen i Stjørdal brann- og redningstjeneste er bygd opp med en dagkasernert bemanning på fem brannkonstabler, bestående av ett overbefal, en utrykningsleder og tre brannkonstabler, hvorav to er røykdykkere og en er sjåfør.

Utenom normal arbeidstid er det et vaktlag sammensatt av heltidsansatte og deltidsansatte som har samme oppbygging som dagstyrken.

Deltidstyrken består av ca. 20 brannkonstabler, og disse har firedelt dreiende hjemmevakt fordelt på fire lag. 

Beredskap Selbu

Selbu brann og redningstjeneste er et deltidsbrannvesen, med 17 deltidsansatte. Deltidsstyrken består av 13 brannkonstabler og fire utrykningsledere. Disse har firedelt dreiende hjemmevakt, fordelt på fire vaktlag. Et vaktlag er satt opp med en sjåfør/pumpemann, to røykdykkere og en utrykningsleder. 

Forebygging og brannsikkerhet

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i vårt dekningsområde. Det jobbes særlig mye opp mot de utsatte gruppene (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede), som statistisk sett har størst risiko for å dø i brann.

Våre feiere kontrollerer piper og ildsted, og informerer daglig byens befolkning om brannsikkerhet.

Ledergruppe

Ledergruppen i brann og redningstjenesten består av:

Kontakt brann- og redningstjenesten
Kontaktpunkt Telefonnummer E-post
110-sentral for Stjørdal (Namsos) 74 22 60 40 namdal.110@namsos.kommune.no
110-sentral for Selbu (Trondheim) 73 95 76 99 post@mn110.no
Bekymringsmeldinger branntips.no
Boligtilsyn og feiing Stjørdal 74 83 38 50 forebyggende@stjordal.kommune.no
Feiing Selbu 480 70 233 ola.torkjel.flakne@selbu.kommune.no
Kurs og opplæring 74 83 38 50 forebyggende@stjordal.kommune.no
Generelle henvendelser 74 83 38 50 forebyggende@stjordal.kommune.no
Brannvakt Stjørdal 977 93 320
Brannvakt Selbu 975 59 768


Følg vår Facebook-side

Adresse

Stjørdal brann- og redningstjeneste

 • Besøksadresse:
  Kjøpmannsgata 6B, 7500 Stjørdal
   
 • Postadresse:
  Stjørdal brann- og redningstjeneste, postboks 133, 7501 Stjørdal

Selbu brann- og redningstjeneste
 

 • Besøksadresse:
  Kvellovegen 9A, 7580 Selbu
   
 • Postadresse:
  Selbu brann og redning, Gjelbakken 15, 7580 Selbu

Kartpunkt

Kontakt

Stjørdal brann- og redningstjeneste
E-post
Telefon 74 83 38 50
Selbu brann- og redningstjeneste
E-post
Telefon 74 83 38 50