Brann- og redningstjenesten

Brann- og redningstjenesten

Brann- og redningsetaten arbeider for at Stjørdal skal være den mest brannsikre byen i landet. 

Beredskap

Beredskapsavdelingen i brann- og redningstjenesten er bygd opp med en dagkasernert bemanning på fem brannkonstabler, bestående av ett overbefal, en utrykningsleder og tre brannkonstabler, hvorav to er røykdykkere og en er sjåfør.

Utenom normal arbeidstid er det et vaktlag sammensatt av heltidsansatte og deltidsansatte som har samme oppbygging som dagstyrken.

Deltidstyrken består av ca. 20 brannkonstabler, og disse har firedelt dreiende hjemmevakt fordelt på fire lag. 

Døgnbemanning og utrykning

Ved branner, ulykker og katastrofer, er det vår døgnbemannede 110-sentral som mottar nødmeldingene og som organiserer redningsinnsatsen.

Fra alarmen går tar det fire minutter (seks min nattestid) til den første brannbilen er på vei til hendelsesstedet. 

Forebygging og brannsikkerhet

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i vårt dekningsområde. Det jobbes særlig mye opp mot de utsatte gruppene (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede), som statistisk sett har størst risiko for å dø i brann.

Våre feiere kontrollerer piper og ildsted, og informerer daglig byens befolkning om brannsikkerhet.

Ledergruppe

Ledergruppen i Brann- og redningsetaten består av Bjørn Rønning (brannsjef), Per Kristian Laugtug (sjef beredskapsavdelingen) og Tor Buan (sjef brannforebyggende avdeling).

Kontakt brann- redningsetaten
Kontaktpunkt Telefonnummer E-post
110-sentralen 74 22 60 40 Send e-post
Bekymringsmeldinger branntips.no
Bolitilsyn og feiing 74 83 38 50 Send e-post
Kurs og opplæring 74 83 38 50 Send e-post
Generelle henvendelser 74 83 38 50 Send e-post