Priser

Priser

Ved behandling av søknader skal det betales saksbehandlingsgebyr til kommunen

Saksbehandlingsgebyret er fastsatt som standardsatser i gebyrregulativet, og det tas ikke hensyn til medgått tid i den enkelte saken. Gebyrregulativet er utregnet som et snitt for medgått tid for den enkelte sakstype. Saksbehandlingsgebyret skal i tillegg til å dekke kostnadene til saksbehandlingen, også dekke kostnader til arkivføring av saken, føring av tiltaket i matrikkelen, inntegning i kart mv. 

Gebyrregulativ (PDF, 730 kB)