Adresser

Adresser

Det er Stjørdal kommune som tildeler adresse. Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til:

  • Boligformål
  • Fritidsformål
  • Næringsvirksomhet
  • Offentlig virksomhet

Kommunen tildeler adresse eller endrer adresse når det er nødvendig, for eksempel:

  • Når man skal endre atkomstveger
  • Når man skal oppføre nye bygg
  • Når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Adressen skal om mulig tilknyttes den vegen eller gata eiendommen har atkomst fra. En eier kan i spesielle tilfeller henvende seg til kommunen hvis han/hun ønsker å endre adresse på eiendommen sin. Kommunen fastsetter skrivemåten på navnet.

Adressering