Hva er en arealplan

Hva er en arealplan

En arealplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og fritidsområder? Hvor skal vi ha næringsområder? Hvordan skal vi bevege oss rundt i byen og kommunen?

Vi har forskjellige typer arealplaner:

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker som handler om arealbruk i kommunen.

Reguleringsplaner følger opp intensjonen i kommuneplanens arealdel, er mer detaljert og gjelder for et mer avgrenset område. 

Typer arealplan