Arrangement, overnatting og fakkeltog

Arrangement, overnatting og fakkeltog

Dersom du skal organisere arrangementer, er det viktig at du tenker på sikkerheten til alle som skal delta.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangementer som vi oppfordrer alle arrangører til å sette seg godt inn i før melding sendes til brann - og redningstjenesten. 

Arrangement

Planlegger du et arrangement i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende en melding til Værnesregionen brann- og redningstjeneste. Ved arrangementer og festivaler må du melde fra minst fire uker før. 

 

Melding om arrangement i Stjørdal

Melding om arrangement i Meråker og Selbu

Overnatting

Skal du bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, må du melde fra til oss. Dette kan være skoler, barnehager eller andre bygg. Meldingen må du sende oss minst tre uker i forveien. 

Melding om overnatting  

Fakkeltog

Melding om å arrangere fakkeltog, eller en annen markering med fakler, må du sende oss minst tre uker i forveien. Du må leie arealet der markeringen starter og avsluttes.

Melding om fakkeltog

Kontakt

Værnesregionen brann- og redningstjeneste
Telefon 74 83 38 50