Boligtilsyn og feiing

Boligtilsyn og feiing

Tidligere kom vi på boligtilsyn minst hvert fjerde år. Ny «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

 

Boligtilsyn

Feiing av skorstein

Etter gjennomført boligtilsyn og feiing

Bestilling av ekstra boligtilsyn og feiing

 

Boligtilsyn

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik kan du kan vise oss rundt i boligen.

Dette sjekker vi:

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Etter besøket får du en tilsynsrapport.

Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.

Feiing av skorstein

Sjekk om skorsteinen skal feies fra taket eller fra en luke på loftet.

Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet denne dagen.

Utfyllende informasjon om feiing til huseiere

Feiing fra tak

Sett fram godkjent stige. Stigen må være ikke-brennbart materiale. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirka 1 meter over takrennen.

Se til at det er stigetrinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner.

Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.

Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Feiing fra luke på loftet

Luken kan noen steder være innelåst i en privat loftsbod. Pass på å ha nøkler til den.

For at vi skal få tatt ut soten etter feiing må vi ha tilgang til sotluken. Denne er som oftest plassert i kjelleren. Er sotluken i en kjellerbod, må du ha nøkler til den.

Hva koster det?

 

Etter gjennomført boligtilsyn og feiing

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om at avviket er utbedret.

Feieren som var hos deg er nå din saksbehandler.

Bestilling av ekstra boligtilsyn og feiing

Ønsker du feiing og tilsyn utenom det vanlige intervallet, eller har andre spørsmål, kan du kontakte feiekoordinator på telefon 74 83 38 50 eller e-post brann@stjordal.kommune.no.

 

Kontakt

Værnesregionen brann- og redningstjeneste
Telefon 74 83 38 50