Utfyllende informasjon til huseier i forbindelse med feiing

Utfyllende informasjon til huseier i forbindelse med feiing

Det er ønskelig at feiingen skal foregå på best mulig måte både for feieren og for deg som huseier. Følgende må være utført før feieren kommer:

 • Eventuelt leieboer er varslet om feiingen
 • Ingen ildsteder er i bruk
 • Feieren har sikker, lovbestemt adkomst
 • Ovnsdører, peiser, spjeld og trekken på ovnen må lukkes så tilsoting unngås
 • Lukk ovnsdører og peiser og lignende så tilsoting unngås 

I tillegg ønsker vi å informere om at:

 • Reist stige tas som varsel om at det er klart for feiing 
 • Feiervesenet er behjelpelig med å reise husstige for eldre og uføre, dette avtales med den enkelte feier
 • Har ikke feieren adgang til feierluke eller ovnsrør skal eier selv sørge for å fjerne sot

Krav til takstige - sikker adkomst for feier

Forutsetning for at feiing kan utføres er at tak med helning utover har påmontert typegodkjent takstige. Har du mottatt varsel om feiing, men ikke fått feid er årsaken i de fleste tilfellene at det ikke finnes godkjent takstige.

Feieren kan ikke feie der det ikke finnes godkjent stige, dette med bakgrunn i krav til sikkerhet for feierne. Dette medfører likevel ikke at feieravgiften bortfaller.

Krav til godkjent takstige og løs stige:

 • Bøylestige er ikke lengre lovlige
 • Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen
 • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent
 • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte
 • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste. Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige
 • Det er også viktig at stigen kan settes stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak 

Krav ved flere skorsteiner:

Dersom bygningen har flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe, eller gangbru mellom pipene.

Krav til skorsteiner med høyde 1,2 meter over tak:

Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. Den skal også være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning.

Eksempler på hvordan takstigen kan være montert: