Feieavgift

Feieavgift

Feieavgift 2021 - Meråker

Feieavgift 2021 - Meråker
Tjeneste Pris inkl. 25% mva
Enebolig
Feiing og tilsyn kr 715
Tilleggskostnad for flere piper kr 358
Feiing og tilsyn for fritidseiendom kr 1250

Feieavgift 2021 - Selbu

Feieavgift 2021 - Selbu
Tjeneste Pris inkl. 25% mva
Feiing hvert 2. år og tilsyn hvert 4. år kr 1055
Tilleggskostnad for flere piper (gjelder også for fritidseiendom) kr 363
Feiing/tilsyn fritidseiendom med bilveg kr 188
Feiing/tilsyn fritidseiendom uten bilveg kr 313

Feieavgift 2023 - Stjørdal

Vedtatt i Stjørdal kommunestyre 15.12.2022 i sak 109/22. Gjelder fra 01.01.2023.
Feieavgift 2023 - Stjørdal
Tjeneste Pris inkl. 25% mva
Feiing 1 gang pr år og tilsyn hvert 6. år 880,00 kroner
Feiing hvert 2.år og tilsyn hvert 6. år 600,00 kroner
Feiing hvert 4.år og tilsyn hvert 6. år 463,75 kroner
Feiing hvert 6. år og tilsyn hvert 6. år 385,00 kroner
Feiing hvert 8. år og tilsyn hvert 6. år 231,25 kroner
Feiing/tilsyn hvert 8. år for fritidseiendom 231,25 kroner
Tilleggsavgift fritidsboliger uten veg 153,75 kroner

Satsene gjelder for per røykløp per eiendom/bruksnummer, selv om det er felles røykløp for flere eiendommer.

Feieavgiften skal betales forskuddsvis over 2 halvårsterminer med forfall i april og oktober, med unntak av feiing hvert 8 år og tilleggsavgift fritidsbolig uten veg som faktureres i 1. termin.