Værnesregionen brann- og redningstjeneste (VRBRT)

Værnesregionen brann- og redningstjeneste (VRBRT)

VRBRT Meråker

Brannvesenet i Meråker er et deltidsbrannvesen med 18 deltidsansatte. Deltidsstyrken består av 14 brannkonstabler og fire utrykningsledere. Meråker har en brannordning uten krav til fast vaktoppsett, men alle helger og høytider er det en utrykningsleder på vakt. I perioder der man kan anta lavere oppmøte enn normalt, beordres lag med dreiende vakt.

VRBRT Selbu

Brannvesenet i Selbu er et deltidsbrannvesen med 17 deltidsansatte. Deltidsstyrken består av 13 brannkonstabler og fire utrykningsledere. Disse har firedelt dreiende hjemmevakt, fordelt på fire vaktlag. Et vaktlag er satt opp med en sjåfør/pumpemann, to røykdykkere og en utrykningsleder. 

VRBRT Stjørdal

Beredskapsavdelingen i Stjørdal er bygd opp med en dagkasernert bemanning på fem brannkonstabler, bestående av en innsatsleder, en utrykningsleder og tre brannkonstabler, hvorav to er røykdykkere og en er sjåfør.

Utenom normal arbeidstid er det et vaktlag sammensatt av heltidsansatte og deltidsansatte som har samme oppbygging som dagstyrken.

Deltidstyrken består av ca. 22 brannkonstabler, og disse har firedelt dreiende hjemmevakt fordelt på fire lag og fire vikarer som kan tre inn ved sykdom/fravær.

Forebygging og brannsikkerhet

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i vårt dekningsområde. Det jobbes særlig mye opp mot de utsatte risikogruppene (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede).

Våre feiere kontrollerer piper og ildsted, og informerer daglig regionens befolkning om brannsikkerhet.

Ledergruppe

Ledergruppen i brann og redningstjenesten består av:

Kontakt brann- og redningstjenesten
Kontaktpunkt Telefonnummer E-post
110-sentral - Midt Norge 73 95 64 50 post@mn110.no
Bekymringsmeldinger branntips.no
Feiing Meråker 415 10 662 daniel.lillevold@stjordal.kommune.no
Feiing Selbu 480 70 233 ola.torkjel.flakne@stjordal.kommune.no
Boligtilsyn og feiing Stjørdal 74 83 38 50 brann@stjordal.kommune.no
Kurs og opplæring 74 83 38 50 brann@stjordal.kommune.no
Generelle henvendelser 74 83 38 50 brann@stjordal.kommune.no
Brannvakt Værnesregionen 74 83 38 50 / 977 96 320


Følg oss gjerne på Facebook

Kontakt

Værnesregionen brann- og redningstjeneste
Telefon 74 83 38 50

Adresse

Meråker

Besøksadresse:
Mellomriksveien 4793, 7530 Meråker

Postadresse:
Mellomriksveien 4796, 7530 Meråker

Selbu

Besøksadresse:
Kvellovegen 9A, 7580 Selbu

Postadresse:
Gjelbakken 15, 7580 Selbu

Stjørdal 

Besøksadresse:
Kjøpmannsgata 6C, 7500 Stjørdal

Postadresse:
Værnesregionen brann- og redningstjeneste, postboks 133, 7501 Stjørdal